Privacy Policy

Persoonsgegevens die Letsgohiking.nl verwerkt:

Letsgohiking.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze zelf aan mij (Laura) verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmelden voor mijn nieuwsbrief of het achterlaten van een comment op mijn blog.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die deze site verwerkt:
– Voornaam (en eventueel achternaam, als deze wordt ingevuld, is niet verplicht)
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die deze site verwerkt

Mijn blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat deze site zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@letsgohiking.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag deze site persoonsgegevens verwerkt

Letsgohiking.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van mijn nieuwsbrief
– Gebruiksgemak voor deze website: zodat je bijvoorbeeld bij je volgende blogbezoek makkelijk opnieuw een comment achter kunt laten
– Je te informeren over wijzigingen
– Ik analyseer jouw online gedrag op deze site (bijvoorbeeld de pagina’s die je leest, of hoe je op mijn blog bent terechtgekomen) om daarmee mijn blog te verbeteren en nog meer te kunnen aanpassen aan de voorkeuren van mijn lezers. LET OP: Deze gegevens worden verzameld via Google Analytics, maar zijn geanonimiseerd en daarom kan de koppeling tussen een bezoeker (een IP-adres) en het websitebezoek niet worden gelegd.

Letsgohiking.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Letsgohiking.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (denk aan het doorgeven van een winnaar bij een winactie) met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Letsgohiking.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die deze website gebruikt

Letsgohiking.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Letsgohiking.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn blog heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Letsgohiking.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@letsgohiking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@letsgohiking.nl.

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van veiliginternetten.nl